Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą WNoZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. od godz. 10.00 w Sali 8 CBI.
Obecność podczas Sesji jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów WNoZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia.
Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. prezentacja, 5 min. dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.