Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

  • 25.02 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
  • 3.03 – doktoranci III roku
  • 10.03 – doktoranci II roku
  • 7.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 9.30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.00) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać prezentacje: