Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):