Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.

Do wniosku prosimy o dołącze­nie opinii Opiekuna Naukowego. Wnioski zło­żone po wyzna­czo­nym terminie, nie­komple­tne oraz bez opinii Opiekuna, nie będą roz­patrywane.