Ogłoszenie o specjalizacji

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1050) zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że wnioski o rozpoczęcie specjalizacji w sesji jesiennej 2008 należy składać do dnia 31 października 2008 r. w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego. Więcej informacji na stronie http://www.mczp.pl .

Doktoranci, którzy są zainteresowani rozpoczęciem specjalizacji w ramach studiów doktoranckich proszeni są o złożenie w Sekcji Nauczania BODP (pok. 218, budynek Rektoratu) do dnia 24.10.2008 r. :

  • Podania do odpowiedniego Kierownika Studium Doktoranckiego z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie specjalizacji (należy wskazać w jakiej dziedzinie) w ramach studiów doktoranckich.

    Na podaniu podpisuje się doktorant a opiniuje promotor i kierownik jednostki (podpis i pieczątka).

  • Wniosku o otwarcie specjalizacji (wypełniony i podpisany przez doktoranta).

Kierownik Studium Doktoranckiego przyjmuje podanie, wyraża zgodę i podpisuje się na wniosku o otwarcie specjalizacji w ramach studiów doktoranckich.

Następnie doktorant odbiera wniosek z Sekcji Nauczania BODP i składa go w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego.