"Co to jest lek?” – panel dyskusyjny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego Pani prof. dr hab. Dorota Maciejewska i Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału PTChem Pani prof. Iwona Wawer zapraszają doktorantów WUM na dyskusję panelową pt. "Co to jest lek?" Spotkanie odbędzie się w środę 25 maja 2011 o godz. 14:00 w Auli im. prof. Olszewskiego.

"W Międzynarodowym Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej Curie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaplanował cykl czterech dyskusji panelowych poświęconych "Podstawowym Pytaniom Chemii". Pierwsze spotkanie pt. "Co to jest molekuła" odbyło się 18 marca 2011 roku. Zapraszamy do udziału w drugiej dyskusji panelowej pt. "Co to jest lek?" 25.05.2011 r.. Wśród zaproszonych gości są m. in. . prof. A. Mazurek, prof. A. Lipkowski, prof. A. Pietrosiuk, prof. J. Spławiński, prof. J. Grynkiewicz."

Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego WUM są proszeni, w miarę możliwości, o udział w ww. spotkaniu.