Zarządzenie JM Rektora w sprawie ogłoszenia dni rektorskich

Sekcja Nauczania Biura Obsługi Działalności Podstawowej informuje o Zarządzeniu nr 21/2011 JM Rektora w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2011 r. Treść Zarządzenia dostępna na stronie: http://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2011/zarzadzenie_rektora_21-2011.pdf