Programy

PROGRAMY RAMOWE STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WUM:

PROGRAMY RAMOWE NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WUM:


EFEKTY KSZTAŁCENIA – SYLLABUSY:

Syllabusy dotyczące poszczególnych przedmiotów dostępne są do wglądu u prowadzących zajęcia oraz w dziekanacie Studiów Doktoranckich.