Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 8 grudnia 2016 r. od godz. 12.00. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Dzień rektorski

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2016 r. dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Stypendium Polpharmy dla Doktorantów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium POLPHARMY dla doktorantów, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Uczelnia ma możliwość zarekomendowania wyłącznie 3 wniosków, dlatego uprzejmie prosimy o złożenie kompletnych aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. w celu przeprowadzenia procedury wyłaniania najlepszych kandydatów z Uczelni.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu na rok akademicki 2016/2017

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017.

Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku akademickiego 2016/2017.

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Subskrybuj zawartość