Plan zajęć - I Wydział Lekarski

Rekrutacja na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

II Wydział Lekarski WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w pierwszej połowie czerwca.

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 5 czerwca 2017 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Barbara Górnicka informuje o wysokości zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na Studia Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarski ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są między 19 a 23 czerwca 2017 r. o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową indywidualnie.

Wykład Prof. Victora Ruiz-Velasco z Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine z Penn State College of Medicine

Szanowni Państwo,

W imieniu JM Rektora WUM Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Prorektora ds. Umiędzy­na­ro­do­wie­nia, Promocji i Rozwoju Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka oraz Przewodniczącej Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich Prof. dr hab. n. med. Katarzyny Życińskiej zapraszamy Doktorantów Wydziałów Lekarskich oraz Wydziału Farma­ceutycz­nego do udziału w wykła­dzie Profesora Victora Ruiz-Velasco z Department of Anesthesio­logy and Periope­rative Medicine z Penn State College of Medicine pt. „Modulation of Ca2+ channels by the G protein-coupled receptor, nociceptin/OFQ and signaling components”. Wykład odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. w Auli A o godz. 13.00.

Obecność Doktorantów w/w Wydziałów jest obowiązkowa.

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 7 czerwca 2017 r.

Subskrybuj zawartość