Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą WNoZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. od godz. 10.00 w Sali 8 CBI.
Obecność podczas Sesji jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów WNoZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia.
Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. prezentacja, 5 min. dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):

Program stypendiów Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Kongres Młodych Ludzi Nauki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Młodych Ludzi Nauki przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Konkurs dla Doktorantów Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w konkursie przeznaczonym dla doktorantów: szczegóły konkursu.

Komunikat

Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 16 grudnia (piątek) dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2016/2017.

VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW na najlepszą studencką pracę oryginalną

Redaktor Naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów i doktorantów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu me­dy­cy­ny wew­nętrznej.

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a ich prace zostaną opu­bli­ko­wane w numerze lipcowo‑sierpniowym Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, czasopisma o jednym z najwyższych wskaźników impact factor wśród polskich czasopism klinicznych (2,054).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu na stronie http://pamw.pl/pl/news/konkurs-dla-student%C3%B3w-edycja-vi-20162017

Subskrybuj zawartość