Podstawy biostatystyki dla I roku maj/czerwiec

Ostatni blok zajęć z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich odbędzie się w następujących terminach:

  • 25 maja 2011 r. (rano seminarium w godz. 9.00 do 13.15 a po przerwie ćwiczenia od 14.00 do 16.15)
  • 27 maja 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. tj. od 9.00 do 13.30)
  • 3 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. od 9.00 do 13.30)
  • 6 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 2,5 godz. od 9.00 do 11.15) - egzamin

Wszystkie zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl

Bioetyka dla III roku - Wydział Farmaceutyczny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że zajęcia z "Bioetyki z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" odbędą się w maju w następujących terminach:

  • pon. 9.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 11.05.2011 r., godz. 14.30-16.00;
  • pon. 16.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 18.05.2011 r., godz. 14.30-16.00.

Miejsce odbywania zajęć: sala wykładowa Zakładu Bioetyki ul. Żwirki i Wigury 81 (budynek ZIAM).

Stypendium dla doktorantów w Japonii - PILNE!

Dział Zagraniczny WUM informuje o ofercie stypendialnej dla doktoranta naszej uczelni w Hamamatsu University School of Medicine. Zwracamy uwagę na krótki termin aplikacji - do 20 kwietnia 2011 ! Na stypendium mogą się zgłaszać lekarze wszystkich wydziałów WUM.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://zagranica.wum.edu.pl/node/234 .

Warsztat "Od czego zależy udana kariera zawodowa”

Zaproszenie na warsztat "Od czego zależy udana kariera zawodowa”, który odbędzie się 18 kwietnia 2011 w godzinach 16:00-19:00 w sali nr 234 w Centrum Dydaktycznym. Szczegóły w załączniku.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o jak najszybsze przesłanie maila na adres: biurokarier@wum.edu.pl o treści: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów z zaznaczeniem poziomu kształcenia, numer kontaktowy; z dopiskiem w temacie: Warsztat planowania kariery z firmą farmaceutyczną.

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ogłoszenia dni rektorskich

Sekcja Nauczania Biura Obsługi Działalności Podstawowej informuje o Zarządzeniu nr 21/2011 JM Rektora w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2011 r. Treść Zarządzenia dostępna na stronie: http://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia_rektora/2011/zarzadzenie_rektora_21-2011.pdf

Subskrybuj zawartość