Komunikaty dotyczące stypendiów

Dział Obsługi Studentów informuje o ukazaniu się komunikatów:

  • Komunikat Nr 4/2011 Prorektora ds Dydaktyczno Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dn. 26. 09. 2011 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego do przyznawania świadczeń pomocy materialnej, i innych informacji na rok akademicki 2011/2012 dla studentów i doktorantów.
  • Komunikat Nr 5/2011 Prorektora ds Dydaktyczno Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dn. 26. 09. 2011 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2011/2012.

Treść komunikatów dostępna jest na stronie internetowej Działu pod adresem www.dos.wum.edu.pl.

Inauguracja roku 2011/2012 Wydział Farmaceutyczny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Maciejewska uprzejmie zaprasza doktorantów I roku na wydziałową inaugurację roku akademickiego połączoną z uroczystym ślubowaniem i wręczeniem indeksów, która odbędzie się 29 września br. o godz. 13.00 w auli Centrum Dydaktycznego WUM (obecność nowoprzyjętych doktorantów obowiązkowa).

Godziny rektorskie

W związku z ogólnouczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2011/2012 dnia 5 października 2011 r., Jego Magnificencja Rektor WUM prof. dr hab. Marek Krawczyk ogłasza godziny rektorskie dla doktorantów i nauczycieli akademickich od 10.00 do 15.00, natomiast dla doktorantów I roku WUM dzień rektorski (Zarządzenie JM Rektora nr 55/2011 z dnia 21 września 2011 r.).

Stypendia

Dział Obsługi Studentów WUM uprzejmie informuje, że wnioski o stypendia naukowe i socjalne będzie można składać do 21 października 2011 r.

Wszelkie informacje, regulamin i formularze do pobrania znajdują się na stronie DOS http://dos.wum.edu.pl, zapytania można kierować pod nr tel. http://dos.wum.edu.pl/content/kontakt.

Zajęcia ze statystyki Wydział Farmaceutyczny

Uprzejmie informujmy, że już 29 września br. rozpoczynają się zajęcia z przedmiotu "Statystyka w farmaceutycznych badaniach naukowych". Zajęcia będą odbywały się we czwartki w godz. 12:45 - 14:45 w sali B budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Konkurs dla doktorantów II WL WUM

Dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM Pan prof. dr hab. Jerzy Polański ogłasza nabór wniosków konkursie o przyznanie finansowania badań naukowych na rok 2012. Wnioski należy złożyć do dnia 15 sierpnia br. w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne ZUS

Sekcja Nauczania przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym ZUS. Przypominamy doktorantom, którzy nie mają opłacanych składek zdrowotnych ZUS z innego tytułu, że mogą się zgłosić do ubezpieczenia przez WUM. Szczegóły w zakładce Ubezpieczenia doktorantów.

Konferencja z cyklu "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii"

Uprzejmie informujemy o II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii" pt. "Jakość życia w zdrowiu i chorobie" organizowanej przez Katedrę Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2011 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Szczegóły konferencji tutaj.
Strona internetowa konferencji: www.cppp.com.pl/konferencja

Subskrybuj zawartość