Immatrykulacja WNoZ

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Andrzej Friedman uprzejmie informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów WNoZ odbędzie się podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w dniu 19 października 2011 r. od godz. 11.00 w Auli Centrum Dydaktycznego WUM (ul. Trojdena 2a). Udział nowoprzyjętych doktorantów jest obowiązkowy.

Legitymacje doktoranckie

Uprzejmie przypominamy o konieczności przedłużenia ważności legitymacji doktoranckich na rok akademicki 2011/2012.

Obrona pracy doktorskiej - Wydz. Farmaceutyczny

Informujemy o obronie pracy doktorskiej mgr Katarzyny Rybus pt. "Miejsce suplementów diety w zachowaniu zdrowia osób starszych - korzyści, zagrożenia, stan prawny, a stan faktyczny w ocenie pacjentów, lekarzy i farmaceutów", która odbędzie się 19 października 2011r. o godz. 12.30 na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sali im. Prof. B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1.

Specjalizacje lekarskie

Uprzejmie przypominamy, że lekarze otwierający specjalizacje w ramach studiów doktoranckich zobowiązani są do uzyskania zgody właściwego kierownika studium doktoranckiego. W tym celu należy złożyć podanie o wyrażenie zgody na otwarcie specjalizacji oraz formularz zgody (do pobrania i wypełnienia).

Medycyna Psychosomatyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Medycyna psychosomatyczna" dla III roku studiów doktoranckich I WL, II WL oraz WNoZ odbędą się 21 listopada 2011 r. w godz. 9.00-17.30 (zajęcia całodniowe - 10 godz. wykładu). Miejsce: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, ul. Partyzantów 2/4 Pruszków (Tworki), sala konferencyjna Pałacyku nad Utratą.

Bioetyka - Wydział Farmaceutyczny

Zajęcia z przedmiotu "Bioetyka z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" dla doktorantów III roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w następujących terminach:

  • 17.10.2011 r. w godz. 15.00-18.30 - 4 godz.
  • 14.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.
  • 28.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.

Łącznie 10 godz. wykładów w sali Zakładu Bioetyki i humanistycznych podstaw medycyny przy ul. Żwirki i Wigury 81.

Podstawy biostatystyki I rok IWL, II WL i WNoZ

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich odbędą się w następujących terminach:

  • 20 października 2011 r. - seminarium dla wszystkich od godz. 17.00 do 20.45 - sala A (ul. Banacha 1, Wydział Farmaceutyczny)
  • Ćwiczenia - I tura: 21 i 28 października oraz 4 i 18 listopada br. oraz 20.01.2012 (pięć spotkań po trzy godziny) w grupach:
    I grupa 8.00-10.15; II grupa 11.00-13.15; III grupa 14.00-16.15 (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)
  • Ćwiczenia II tura: 2,9,16 grudnia oraz 13, 27 stycznia 2012 r. (pięć spotkań po trzy godziny) w grupach:
    IV grupa 8.00-10.15; V grupa 11.00-13.15; VI grupa 14.00-16.15 (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.Zapisy do grup I tury ćwiczeń są przyjmowane najpóźniej do 14 października br. a do grup II tury do 21 listopada br.

Obrony prac doktorskich Wydziału Farmaceutycznego

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 września 2011 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą się obrony dwóch prac doktorskich naszych doktorantek. Szczegóły w załączeniu.

Subskrybuj zawartość