I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Samorząd doktorantów WUM zachęca do uczestnictwa w Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców "Per Scientiam ad salutem Aegroti" w terminie 23-24 marca 2012 r. w Bydgoszczy. Szczegóły na: http://www.doktoranci.cm.umk.pl .

Szkolenie z bazy Web of Science

Biblioteka Główna WUM zaprasza na szkolenie z bazy Web of Science oraz innych produktów Thomson Reuters dostępnych na platformie Web of Knowledge (Journal Citation Reports, EndNote Web). Szkolenie odbędzie się 2 lutego br., w godz. 13.00-15.00 w Sali Wykładowej im. prof. W. Grzywo-Dąbrowskiego (ul. Oczki 1, budynek Zakładu Medycyny Sądowej, I piętro).
Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: anna.ajdukiewicz-tarkowska@wum.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

Sekcja Nauczania przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym ZUS. Przypominamy doktorantom, którzy nie mają opłacanych składek zdrowotnych ZUS z innego tytułu, że mogą się zgłosić do ubezpieczenia przez WUM. Szczegóły w zakładce Ubezpieczenia doktorantów.

II Narciarski Obóz Doktorantów WUM

Samorząd Doktorantów WUM zaprasza na II Narciarski Obóz Doktorantów WUM w terminie 9-18 marca 2012 r. UWAGA ! Zapisy są przyjmowane do 6 lutego br.

Szczegóły w załączeniu.

Podstawy biostatystyki - II rok

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe ćwiczenia z "Podstaw biostatystyki" dla II roku odbędą się w następujących terminach:

  • 22.03.2012 r. /czwartek/ godz. 8.00-11.45
  • 24.04.2012 r. /wtorek/ godz. 17.00-20.45

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo:przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Podstawy biostatystyki - I rok - semestr letni

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich (dodatkowe grupy) odbędą się w następujących terminach:

  • 2 marca 2012 r. w godz. 14.00-17.45 seminarium (sala im. prof. Krauzego, budynek Wydziału Farmaceutycznego WUM, ul. Banacha 1)
  • Ćwiczenia - III tura: 9, 16, 23 marca br. oraz 20 kwietnia br. (trzy spotkania po cztery godziny i jedno trzygodzinne.) w grupach:
    I grupa 8.00-11.00; II grupa 12.00-15.15; (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo:przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl do 20 lutego br.

Humanistyczne podstawy medycyny - III rok

Wykłady z przedmiotu "Humanistyczne podstawy medycyny" będą się odbywały w środy od 7 marca 2012 r.  do 4 kwietnia 2012 r.; w godz. 15.00-16.30; Miejsce: sala wykładowa nr 31 Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny, ul. Żwirki i Wigury 81 (terminy kolejnych spotkań: 07.03.2012, 14.03.2012, 21.03.2012, 28.03.2012, 04.04.2012).

PROGRAM

Historia medycyny - III rok

Wykłady z przedmiotu "Historia medycyny" dla III roku studiów doktoranckich (I WL, II WL, WNoZ ) WUM - 10 godz. - odbędą się w dniach 8, 15, 22, 29 maja 2012 r. (4 spotkania po 2,5 godz. od godz. 8.00 do 9.55) w sali wykładowej A w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM przy ul. Banacha 1.

Subskrybuj zawartość