Stypendium

Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej wraz z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłaszają nabór na roczne stypendium w kwocie 3.000 zł miesięcznie. Regulamin określający zasady przyznawania stypendiów oraz potrzebne formularze dostępne są na stronie http://www.fpa.org.pl/pl/PO-KL-Warszawa,181.html lub www.nencki.gov.pl.

Więcej informacji w załączniku.

IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM Prof. dr hab. Marek Naruszewicz zaprasza na IV Konferencję Naukową Wydziału Farmaceutycznego, która odbędzie się 16 grudnia 2011 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM (ul. Ks. Trojdena 2a) od godz. 9.00

Obecność doktorantów Wydziału Farmaceutycznego WUM jest obowiązkowa.

Sesja Naukowa II WL WUM

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Jerzy Polański uprzejmie zaprasza na II Sesję Naukową II WL WUM, która odbędzie się 9 grudnia 2011 r. od godz. 12.00 w Sali Senatu WUM. Udział doktorantów II WL WUM jest obowiązkowy.

Program Sesji Naukowej II WL

31.10.2011 r. Sekcja Nauczania będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2011 r. Sekcja Nauczania BODP (studia doktoranckie) będzie nieczynna.

Dzień rektorski

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk ogłasza dzień 31 października 2011 r. dniem rektorskim – w załączeniu Zarządzenie Rektora nr 21/2011.

Wybory uzupełniające do samorządu II WL

Samorząd Doktorantów WUM informuje o wyborach uzupełniających Przedstawiciela Doktorantów do Rady II Wydziału Lekarskiego, które odbędą się w czwartek 27.10.2011 r. o godz. 17:30 w Zakładzie Zdrowia Publicznego - niski parter bloku F szpitala przy ul. Banacha 1a.

Bieszczadzki Rajd Doktorantów WUM

Samorząd Doktorantów WUM serdecznie zaprasza na Bieszczadzki Rajd Doktorantów WUM w terminie: 10-13 listopada 2011 r. Przewidywana trasa rajdu: Ustrzyki Górne - Brzegi Górne - Moskalówka - Wetlina. Koszt uczestnictwa to 100 zł+transport+wyżywienie. Zapisy są przyjmowane do końca października pod adresem: danielmoronczyk@gmail.com (pod tym adresem można również uzyskać więcej informacji o rajdzie).

Immatrykulacja doktorantów II WL WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki uprzejmie informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. od godz. 11.00 w Sali Senatu WUM (budynek Rektoratu WUM, ul. Żwirki i Wigury 61. I piętro sala 107). Udział nowoprzyjętych doktorantów II WL jest obowiązkowy.

Subskrybuj zawartość