Zarządzenie JM Rektora WUM w/s ogłoszenia dni rektorskich w 2012 r.

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Krawczyk ogłasza dni rektorskie w 2012 r. - w załączeniu Zarządzenie Rektora nr 14/2012.

Zaproszenia dla doktorantów

W imieniu Kierownika Studium Doktoranckiego I WL, Pana prof. dr hab. Piotra Pruszczyka oraz Samorządu Doktorantów WUM przekazujemy zaproszenia na następujące wydarzenia dla doktorantów (szczegóły w załącznikach):

Nabór do Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Studium Doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.

O przyjęcie na studia doktoranckie w Wydziale Nauki o Zdrowiu mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

  • tytuł magistra lub jego odpowiednik (lekarz medycyny, lekarz dentysta),
  • ukończony staż podyplomowy najpóźniej 31 października 2012 r.

Zasady rekrutacji określa "Uchwała Senatu nr 26/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" (Załącznik do Uchwały).

Termin składania dokumentów: od 2 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r.

Kryteria oceny Kandydata na studia doktoranckie i skalę punktacji określa załącznik do Uchwały rekrutacyjnej Kwestionariusz oceny kandydata. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wyniki rekrutacji są jawne.

Nabór do Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego WUM

Studium Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.

O przyjęcie na studia doktoranckie w I Wydziale Lekarskim mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

  • tytuł magistra lub jego odpowiednik (lekarz medycyny, lekarz dentysta),
  • ukończony staż podyplomowy najpóźniej 31 października 2012 r.

Zasady rekrutacji określa "Uchwała Senatu nr 26/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" (Załącznik do Uchwały).

Termin składania dokumentów: od 2 do 27 kwietnia 2012 r.

Kryteria oceny Kandydata na studia doktoranckie i skalę punktacji określa załącznik do Uchwały rekrutacyjnej Kwestionariusz oceny kandydata. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wyniki rekrutacji są jawne.

Wybory do Samorządu Doktorantów WUM

Samorząd Doktorantów serdecznie zaprasza do udziału w wyborach do Zarządu Samorządu Doktorantów WUM (Głównego i Wydziałowych), a także przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni (Senatu, Kolegium Elektorów, Rad Wydziałów). Wybory odbędą się we wtorek 13 marca 2012r. o godzinie 16.00 w Sali Seminaryjnej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej w szpitalu przy ul. Banacha 1a - blok B, III piętro.

Przygotowanie do "Podstaw biostatystyki"

Uprzejmie informujemy, że powstał dokument, określający zakres wiedzy i umiejętności wymaganej od Doktoranta przed ćwiczeniami z  "Podstaw biostatystyki" - do pobrania.

Ponadto informujemy, że część materiałów, które są omawiane na Seminarium z "Podstaw biostatystyki" znajduje się w Moodlu, do którego dostęp mogą mieć doktoranci po założeniu konta (mailowo pod adresem: jakub.kuzdra@wum.edu.pl). W razie pytań prosimy o telefon do Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM pod  nr: 22 6582997.

Kurs pedagogiczny 2012

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia informuje, że "Kurs przysposobienia pedagogicznego" rozpoczyna się  23 lutego 2012 r.  Zajęcia będą odbywały się we czwartki od 14.00 do 17.30 (4 godziny dydaktyczne + przerwy) na Wydziale Farmaceutycznym WUM (aula A - niski parter) ul. Banacha 1.

Więcej informacji o kursie na stronie: http://zakladdydaktyki.wum.edu.pl.

Informacje: Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM; ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa; Tel. 22/57-20-490.

Terminy sesji sprawozdawczo-naukowej Wydział Farmaceutyczny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Maciejewska uprzejmie informuje, że sesja naukowo-sprawozdawcza WF WUM odbędzie się w następujących terminach:

  • 1 marca 2012 r. - IV rok i osoby przedłużające studia
  • 15 marca 2012 r. - III rok
  • 22 marca 2012 r. - II rok
  • 29 marca 2012 r. - I rok

Sesje będą miały miejsce w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego od godz. 10.00.

Subskrybuj zawartość