I rok IWL, IIWL oraz WLD - Naukowa informacja medyczna

Informujemy, że zajęcia z Naukowej informacji medycznej dla I roku IWL, IIWL oraz WLD odbędą się w następujących terminach:

 • SEMINARIUM – s. 8 CBI
  5.03 (środa) godz. 17.00-18.30
 • ĆWICZENIA – s. 6 CBI
  Gr. I - 6.03 (czwartek) godz. 11.00-13.15
  Gr. II - 7.03 (piątek) godz. 8.30-10.45            
  Gr. III - 7.03 (piątek) godz. 11.00-13.15

UWAGA!!!
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wszyscy Państwo mają konta domenowe SSL (czy wszystkim działają). W razie problemów np. z zalogowaniem proszę kontaktować się z Działem Informatyki (tel. 57-20-888).

I rok WF - Naukowe bazy danych

Informujemy, że zajęcia z Naukowych baz danych dla I roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w następującym terminie:

 • SEMINARIUM: 5.03 (środa) godz. 17.00-18.30 – s. 8 CBI
 • ĆWICZENIA: 6.03 (czwartek) godz. 8.30-10.45 – s. 6 CBI.

UWAGA!!!
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wszyscy Państwo mają konta domenowe SSL (czy wszystkim działają). W razie problemów np. z zalogowaniem proszę kontaktować się z Działem Informatyki (tel. 57-20-888).

I rok IWL i WLD - Rzetelność w badaniach naukowych

Informujemy, że zajęcia z przedmiotu Rzetelność w badaniach naukowych dla I roku I WL oraz WLD odbędą się dnia 2 kwietnia (środa) godz. 11.00-14.45 w Sali 23 w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym. Wykład jest obowiązkowy.

II rok IWL i WLD - Rzetelność w badaniach naukowych

Informujemy, że zajęcia dla II roku IWL oraz WLD z Rzetelności w badaniach naukowych (przedmiot przeniesiony z I roku na rok akademicki 2013/2014) odbędą się dnia 9 kwietnia (środa) godz. 9.00-12.45 w Sali 8 w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym. Wykład jest obowiązkowy.

Podstawy biostatystyki – egzamin poprawkowy

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Podstaw biostatystyki dla doktorantów I roku odbędzie się dnia 23.01.2013 r. (środa) o godz. 8.00.

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Nowe programy II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL WUM uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych pro­gra­mów ramowych, obowiązujących w Studium Doktoranckim II WL WUM od nadchodzącego roku aka­de­mic­kiego 2012/2013.

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Subskrybuj zawartość