Nowy program studiów na Wydziale Farmaceutycznym

Rada Wydziału Farmaceutycznego WUM wprowadziła nowe programy ramowe stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Programy te będą obo­wią­zy­wa­ły dok­to­ran­tów Wydziału Farmaceutycznego WUM, którzy rozpoczną studia od roku aka­de­mickie­go 2012/2013.

Program - studia stacjonarne WF

Program - studia niestacjonarne WF

Przygotowanie do "Podstaw biostatystyki"

Uprzejmie informujemy, że powstał dokument, określający zakres wiedzy i umiejętności wymaganej od Doktoranta przed ćwiczeniami z  "Podstaw biostatystyki" - do pobrania.

Ponadto informujemy, że część materiałów, które są omawiane na Seminarium z "Podstaw biostatystyki" znajduje się w Moodlu, do którego dostęp mogą mieć doktoranci po założeniu konta (mailowo pod adresem: jakub.kuzdra@wum.edu.pl). W razie pytań prosimy o telefon do Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM pod  nr: 22 6582997.

Kurs pedagogiczny 2012

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia informuje, że "Kurs przysposobienia pedagogicznego" rozpoczyna się  23 lutego 2012 r.  Zajęcia będą odbywały się we czwartki od 14.00 do 17.30 (4 godziny dydaktyczne + przerwy) na Wydziale Farmaceutycznym WUM (aula A - niski parter) ul. Banacha 1.

Więcej informacji o kursie na stronie: http://zakladdydaktyki.wum.edu.pl.

Informacje: Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM; ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa; Tel. 22/57-20-490.

Podstawy biostatystyki - II rok

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe ćwiczenia z "Podstaw biostatystyki" dla II roku odbędą się w następujących terminach:

  • 22.03.2012 r. /czwartek/ godz. 8.00-11.45
  • 24.04.2012 r. /wtorek/ godz. 17.00-20.45

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo:przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Podstawy biostatystyki - I rok - semestr letni

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich (dodatkowe grupy) odbędą się w następujących terminach:

  • 2 marca 2012 r. w godz. 14.00-17.45 seminarium (sala im. prof. Krauzego, budynek Wydziału Farmaceutycznego WUM, ul. Banacha 1)
  • Ćwiczenia - III tura: 9, 16, 23 marca br. oraz 20 kwietnia br. (trzy spotkania po cztery godziny i jedno trzygodzinne.) w grupach:
    I grupa 8.00-11.00; II grupa 12.00-15.15; (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo:przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl do 20 lutego br.

Humanistyczne podstawy medycyny - III rok

Wykłady z przedmiotu "Humanistyczne podstawy medycyny" będą się odbywały w środy od 7 marca 2012 r.  do 4 kwietnia 2012 r.; w godz. 15.00-16.30; Miejsce: sala wykładowa nr 31 Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny, ul. Żwirki i Wigury 81 (terminy kolejnych spotkań: 07.03.2012, 14.03.2012, 21.03.2012, 28.03.2012, 04.04.2012).

PROGRAM

Historia medycyny - III rok

Wykłady z przedmiotu "Historia medycyny" dla III roku studiów doktoranckich (I WL, II WL, WNoZ ) WUM - 10 godz. - odbędą się w dniach 8, 15, 22, 29 maja 2012 r. (4 spotkania po 2,5 godz. od godz. 8.00 do 9.55) w sali wykładowej A w budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM przy ul. Banacha 1.

Naukowa informacja medyczna - I rok - semestr letni

Zajęcia z przedmiotu „Naukowa informacja medyczna” - seminarium i od razu ćwiczenia, dla doktorantów I roku I WL, II WL i WNoZ., odbędą się 9 maja 2012 r. od godz. 13.00 do 17.05 (z jedną 20 min. przerwą); miejsce - sala komputerowa Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Subskrybuj zawartość