Programy studiów doktoranckich

Uprzejmie informujemy, że w przygotowaniu są nowe programy ramowe studiów doktoranckich, które obejmą wszystkich doktorantów poszczególnych wydziałów, rozpoczynających studia doktoranckie od roku akademickiego 2012/2013.

Kurs pedagogiczny 2012

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia dr Henryk Rebandel informuje, że „Kurs przysposobienia pedagogicznego” dla doktorantów WUM odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12. Prawdopodobny termin rozpoczęcia kursu: koniec lutego 2012. Dni i godziny zajęć (prawdopodobne): czwartki od 14.00 do 17.00.

Kontakt:

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM; ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa; Tel. 22/57-20-490.

Biblioteczne bazy danych - W. Farm.

Zajęcia z przedmiotu „Biblioteczne Bazy Danych” - seminarium i od razu ćwiczenia, dla doktorantów I roku Wydz. Farm., odbędą się 18 stycznia 2012 r. od godz. 13.00 do 17.00 (z jedną 15 min. przerwą); miejsce - sala komputerowa Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Zajęcia z "Bioetyki"

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z "Bioetyki", obowiązkowe dla doktorantów I WL, II WL oraz WNoZ na czwartym roku, odbędą się 13, 20, 27 stycznia 2012 r. w godzinach od 16.00 do 18.45 (piątki) w sali nr 233 w Centrum Dydaktycznym WUM (w piątek 27 stycznia 2012 r. zajęcia zakończa się o 18.30).

Bioetyka dla W. Farm.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Bioetyka z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" dla doktorantów III roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w terminach:

 • 17.10.2011 r. w godz. 15.00-18.30 - 4 godz.
 • 14.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.
 • 28.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.

Łącznie wynosi to 10 godz. wykładów w sali Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny przy ul. Żwirki i Wigury 81.

Naukowa informacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Naukowa informacja medyczna" dla I roku studiów doktoranckich I WL, II WL i WNoZ odbędą się w terminach:

 • 5 stycznia 2012 r. seminarium od godz. 13.30 do 15.45 (sala im. Prof. B. Olszewskiego - Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1)
 • Ćwiczenia:
  9 stycznia 2012 r. grupa I 13.00-15.15; grupa II 15.30-18.15
  11 stycznia 2012 r. grupa III 13.00-15.15; grupa IV 15.30-18.15
  16 stycznia 2012 r. grupa V 13.00-15.15; grupa VI 15.30-18.15

Na I roku obowiązuje Państwa dwie godziny seminarium oraz trzy godziny ćwiczeń (tj. jednokrotne ćwiczenia dla jednej grupy). Seminarium odbędzie się w sali im. Prof. B. Olszewskiego ul. Banacha 1 na Wydziale Farmaceutycznym natomiast zajęcia w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Zapisy do grup ćwiczeniowych są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Podstawy biostatystyki II rok

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z "Podstaw biostatystyki" dla II roku odbędą się w następujących terminach:

Wtorki : I grupa - 25.X.2011; II grupa - 8.XI.2011; III grupa - 15.XI.2011; IV grupa - 10.01.2012; V grupa - 6XII.2011 r.; VI grupa - 13.XII.2011 r.; VII grupa - 20.XII.2011 r.
Godziny: od 14.00 do 17.45 (5 godz.).

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Medycyna Psychosomatyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Medycyna psychosomatyczna" dla III roku studiów doktoranckich I WL, II WL oraz WNoZ odbędą się 21 listopada 2011 r. w godz. 9.00-17.30 (zajęcia całodniowe - 10 godz. wykładu). Miejsce: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, ul. Partyzantów 2/4 Pruszków (Tworki), sala konferencyjna Pałacyku nad Utratą.

Subskrybuj zawartość