I rok IWL i WLD - Rzetelność w badaniach naukowych

Informujemy, że zajęcia z przedmiotu Rzetelność w badaniach naukowych dla I roku I WL oraz WLD odbędą się dnia 2 kwietnia (środa) godz. 11.00-14.45 w Sali 23 w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym. Wykład jest obowiązkowy.

II rok IWL i WLD - Rzetelność w badaniach naukowych

Informujemy, że zajęcia dla II roku IWL oraz WLD z Rzetelności w badaniach naukowych (przedmiot przeniesiony z I roku na rok akademicki 2013/2014) odbędą się dnia 9 kwietnia (środa) godz. 9.00-12.45 w Sali 8 w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym. Wykład jest obowiązkowy.

Podstawy biostatystyki – egzamin poprawkowy

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Podstaw biostatystyki dla doktorantów I roku odbędzie się dnia 23.01.2013 r. (środa) o godz. 8.00.

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Nowe programy II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL WUM uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych pro­gra­mów ramowych, obowiązujących w Studium Doktoranckim II WL WUM od nadchodzącego roku aka­de­mic­kiego 2012/2013.

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Nowy program ramowy I WL

Rada I Wydziału Lekarskiego WUM wprowadziła nowe programy ramowe stacjonarnych i nie­sta­cjo­nar­nych studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim WUM. Programy te będą obowiązywały dok­to­ran­tów I Wydziału Lekarskiego WUM, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego  2012/2013.

Naukowa informacja medyczna – ostatnia grupa zajęć

Wielce Szanowni Państwo !!!

We czwartek 31 maja 2012 r. rusza, ostatnia w tym roku akademickim, grupa zajęć z przedmiotu „Naukowa informacja medyczna” dla doktorantów pierwszego roku I WL, II WL oraz WNoZ. Zajęcia rozpoczną się od godz. 14.30 i potrwają do 18.45 (z jedną 20 min. przerwą); miejsce - sala komputerowa Zakładu Chemii Fizycznej WUM w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Osoby, które dotychczas nie zaliczyły tego przedmiotu, proszone są o zapisywanie się do tej grupy mailowo pod adresem: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Subskrybuj zawartość