Konferencja (Sesja) Naukowa II WL

Informujemy o Konferencji Naukowej II Wydziału Lekarskiego, która odbędzie się 27.03 od godz. 12.00Sali 23 w Centrum Biblioteczno-InformacyjnymObecność na Konferencji jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich doktorantów II WL.

Sesja Sprawozdawcza I WL

W załączeniu przedstawiamy harmonogram prezentacji z poszczegól­nych jednostek, harmo­nogram szcze­gółowy będzie dostępny podczas sesji spra­wo­zdaw­czej. Jednocześnie przypominam, że obo­wią­zu­je Państwa obecność 1 wybranego dnia Sesji Sprawozdawczej.

Sesja Sprawozdawcza I WL w roku akademickim 2014/2015

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL, prof. dr hab. Katarzyna Życińska uprzejmie informuje, że Sesja Spra­wozdawcza Studium Doktoranckiego I WL odbędzie się w dniach 3, 9 oraz 12 lutego 2015 r. w Sali nr 8 CBI od godz. 11.00 Podczas sesji prezentowane będą prace Doktorantów IV roku Studiów Doktoranckich I WL. Doktorantów po­zo­stałych lat obowiązuje obecność podczas jednego dowolnie wybranego dnia Sesji.

Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo, informujemy, że Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się 19 grudnia 2014 r. od godz. 9.00 w Auli A (Centrum Dydaktyczne WUM). OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Spotkanie

I rok – j. angielski

W związku z Uroczystością Immatrykulacji I roku, zajęcia gr. 1 (z mgr Swobodą-Rydz) w dniu 22 października są odwołane. Termin ich odrobienia zostanie ustalony podczas zajęć.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla 5% najlepszych doktorantów z danej dziedziny

UWAGA DOKTORANCI!!!

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 sierpnia można składać w dziekanacie pok. 218, wnioski o sty­pendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014 dla 5% najlepszych doktorantów z danej dziedziny.

Przepisy dotyczące stypendium ministra dla doktorantów:

Subskrybuj zawartość