Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.

Do wniosku prosimy o dołącze­nie opinii Opiekuna Naukowego. Wnioski zło­żone po wyzna­czo­nym terminie, nie­komple­tne oraz bez opinii Opiekuna, nie będą roz­patrywane.

Stypendium ministra na rok 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – zaliczenie

Szanowni Państwo, materiały do zaliczenia fakultetu Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – pasja czy konieczność? znajdują się na stronie internetowej http://fizjologia.amwaw.edu.pl/prawo.html

Komisja Rekrutacyjna

Informujemy, że rozmowy kandydatów na studia doktoranckie II WL odbędą się 23 czerwca 2015 r. O terminie proszę poinformować Opiekuna Naukowego, jego obecność jest mile widziana.

Komunikat Sekcji Nauczania

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2015 r. Sekcja Nauczania BODP (dziekanat studiów doktoranckich) będzie nieczynny (dzień rektorski).

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje o wysokości zwiększe­nia sty­pen­dium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2015 roku.

Konferencja Naukowa Zachód-Wschód Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uprzejmie informujemy, że Konferencja Naukowa Zachód-Wschód Wydziału Lekarsko-Dentystycznego odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. od godz. 8.00 w Centrum Dydaktycznym, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka. Przypominamy, że obecność doktorantów na Konferencji Naukowej Wydziału jest warunkiem zaliczenia roku.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Uprzejmie informujemy, że X Jubileuszowa Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. od godz. 11.00 w Sali 8 CBI. Przypominamy, że obecność doktorantów na minimum jednej Konferencji jest warunkiem zaliczenia roku.

Subskrybuj zawartość