Seminaria na Ochocie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminaria na Ochocie - tym razem połączone ze szkołą letnią Mamy Tylko Jedna Planeta. Naszym gościem będzie Pan prof. Krzysztof Jagła, biolog rozwoju zajmujący się badaniami miogenezy.

Seminarium "Diversification of cell fates during myogenesis - lessons from Drosophila"  odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada o godz. 12.30 w sali 103B Wydziału Biologii UW, Miecznikowa 1.

prof. Krzysztof Jagła pracuje w Genetics, Reproduction and Development

(GReD) Insitutute w Clermont-Ferrand we Francji gdzie zajmuje stanowisko Research Director INSERM GReD i kieruje zespołem badawczym "Diversification of muscle and heart cells". Przewodniczy French Society of Developmental Biology jest także członkiem INSERM Scientific Commission 2.

Statystyka – zajęcia dla Wydziału Farmaceutycznego

Zajęcia ze „Statystyki w farmaceutycznych badaniach naukowych” będą odbywać się we czwartki w godz. 12:00–14:00 w sali B w gmachu Wydziału Farmaceutycznego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października 2015 r.

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.

Do wniosku prosimy o dołącze­nie opinii Opiekuna Naukowego. Wnioski zło­żone po wyzna­czo­nym terminie, nie­komple­tne oraz bez opinii Opiekuna, nie będą roz­patrywane.

Stypendium ministra na rok 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – zaliczenie

Szanowni Państwo, materiały do zaliczenia fakultetu Znajomość prawa w praktyce lekarskiej – pasja czy konieczność? znajdują się na stronie internetowej http://fizjologia.amwaw.edu.pl/prawo.html

Komisja Rekrutacyjna

Informujemy, że rozmowy kandydatów na studia doktoranckie II WL odbędą się 23 czerwca 2015 r. O terminie proszę poinformować Opiekuna Naukowego, jego obecność jest mile widziana.

Komunikat Sekcji Nauczania

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2015 r. Sekcja Nauczania BODP (dziekanat studiów doktoranckich) będzie nieczynny (dzień rektorski).

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje o wysokości zwiększe­nia sty­pen­dium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2015 roku.

Subskrybuj zawartość