Sesja sprawozdawczo-naukowa SD Wydziału Farmaceutycznego WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że sesja sprawozdawczo-naukowa dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego WUM odbędzie się 4 marca br. (środa) sala C w budynku WF od godz. 9.00. Czas wystąpienia doktorantów powinien wynosić: na I i II roku - 5 minut, na III i IV roku - 8 minut.

Udział w sesji jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Naukowa informacja medyczna - kwiecień 2009

Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II WL WUM informują, że przewidziane programem ramowym zajęcia nt. "Naukowej informacji medycznej" odbędą się 20,21,22 kwietnia 2009 r.

Zaliczenie tego przedmiotu jest OBOWIĄZKOWE dla doktorantów I roku należących do Studium Doktoranckiego I i II Wydziału Lekarskiego WUM.

Szczegóły wkrótce.

Program ramowy studiów doktoranckich I i II WL WUM

Kierownicy Studium Doktoranckiego I i II WL WUM informują, że weszła w życie Uchwała Senatu WUM nr 7 z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu ramowego stacjonarnych studiów doktoranckich", prowadzonych na Wydziałach Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Treść Uchwały jest dostępna w zakładce Przydatne przepisy prawne.

Wykład "Odkrywanie wiedzy z medycznych baz danych"

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Maciejewska zaprasza na wykład: ”ODKRYWANIE WIEDZY Z MEDYCZNYCH BAZ DANYCH”, który odbędzie się
4 lutego 2009 r. (środa) o godz. 12.00 w sali im. B. Olszewskiego w budynku Wydziału Farmacji przy ul. Banacha 1 (parter). Wykład poprowadzi prof. dr hab. Jan Mulawka z Zakładu Sztucznej Inteligencji Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Podstawy biostatystyki - czerwiec 2009

Sekcja Nauczania BODP uprzejmie informuje, że obowiązkowe dla doktorantów I roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM zajęcia z "Podstaw biostatystyki" odbędą się w drugim terminie:

Seminarium (łącznie 5 godz. dydaktycznych):

  • 1.06.2009 r. - seminarium
  • 2.06.2009 r. - seminarium

Ćwiczenia (łącznie 15 godz. dydaktycznych):

  • 3,4,5 oraz 8,9 czerwca 2009 r. - ćwiczenia "Podstawy biostatystyki" w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM (ul. Banacha 1a blok E piętro 2)

I grupa: 8.00-10.15   |   II grupa: 11.00-13.15   |   III grupa: 14.00-16.15

Zajęcia w czerwcu 2009 obowiązują doktorantów I roku I i II WL WUM, którzy nie zaliczyli zajęć z "Podstaw biostatystyki" w styczniu 2009 r.

Można się już zapisywać do poszczególnych grup ćwiczeniowych na czerwiec - wyłącznie e-mailem pod adresem: sabina.mazur@wum.edu.pl

Sesja sprawozdawcza 2009 - I i II Wydział Lekarski WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów I WL odbędzie się 25,26,27 marca 2009 r.

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów II WL odbędzie się 24 i 25 lutego 2009 r.

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje o obronach prac doktorskich 14 stycznia 2009 r. (środa). - szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Podstawy biostatystyki - terminy zajęć

Sekcja Nauczania BODP uprzejmie informuje, że obowiązkowe dla doktorantów I roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM zajęcia z "Podstaw biostatystyki" odbędą się w następujących terminach:

Seminarium (łącznie 5 godz. dydaktycznych):

  • 15.01.2009 r. - seminarium - sala 142 Centrum Dydaktyczne WUM (ul. Trojdena 2a) od 8.30 do 10.30
  • 16.01.2008 r. - seminarium - sala 142 Centrum Dydaktyczne WUM (ul. Trojdena 2a) od 9.30 do 11.30

Ćwiczenia (łącznie 15 godz. dydaktycznych):

  • 20,21,22 oraz 27, 28 stycznia 2009 r. - ćwiczenia "Podstawy biostatystyki" w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM (ul. Banacha 1a blok E piętro 2)

I grupa: 8.00-10.15         II grupa: 11.00-13.15        III grupa: 14.00-16.15

Zajęcia prowadzi dr Janusz Sierdziński.

Subskrybuj zawartość