Naukowa informacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Naukowa informacja medyczna" dla I roku studiów doktoranckich I WL, II WL i WNoZ odbędą się w terminach:

 • 5 stycznia 2012 r. seminarium od godz. 13.30 do 15.45 (sala im. Prof. B. Olszewskiego - Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1)
 • Ćwiczenia:
  9 stycznia 2012 r. grupa I 13.00-15.15; grupa II 15.30-18.15
  11 stycznia 2012 r. grupa III 13.00-15.15; grupa IV 15.30-18.15
  16 stycznia 2012 r. grupa V 13.00-15.15; grupa VI 15.30-18.15

Na I roku obowiązuje Państwa dwie godziny seminarium oraz trzy godziny ćwiczeń (tj. jednokrotne ćwiczenia dla jednej grupy). Seminarium odbędzie się w sali im. Prof. B. Olszewskiego ul. Banacha 1 na Wydziale Farmaceutycznym natomiast zajęcia w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Zapisy do grup ćwiczeniowych są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Podstawy biostatystyki II rok

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z "Podstaw biostatystyki" dla II roku odbędą się w następujących terminach:

Wtorki : I grupa - 25.X.2011; II grupa - 8.XI.2011; III grupa - 15.XI.2011; IV grupa - 10.01.2012; V grupa - 6XII.2011 r.; VI grupa - 13.XII.2011 r.; VII grupa - 20.XII.2011 r.
Godziny: od 14.00 do 17.45 (5 godz.).

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Medycyna Psychosomatyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Medycyna psychosomatyczna" dla III roku studiów doktoranckich I WL, II WL oraz WNoZ odbędą się 21 listopada 2011 r. w godz. 9.00-17.30 (zajęcia całodniowe - 10 godz. wykładu). Miejsce: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, ul. Partyzantów 2/4 Pruszków (Tworki), sala konferencyjna Pałacyku nad Utratą.

Bioetyka - Wydział Farmaceutyczny

Zajęcia z przedmiotu "Bioetyka z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" dla doktorantów III roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w następujących terminach:

 • 17.10.2011 r. w godz. 15.00-18.30 - 4 godz.
 • 14.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.
 • 28.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.

Łącznie 10 godz. wykładów w sali Zakładu Bioetyki i humanistycznych podstaw medycyny przy ul. Żwirki i Wigury 81.

Podstawy biostatystyki I rok IWL, II WL i WNoZ

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich odbędą się w następujących terminach:

 • 20 października 2011 r. - seminarium dla wszystkich od godz. 17.00 do 20.45 - sala A (ul. Banacha 1, Wydział Farmaceutyczny)
 • Ćwiczenia - I tura: 21 i 28 października oraz 4 i 18 listopada br. oraz 20.01.2012 (pięć spotkań po trzy godziny) w grupach:
  I grupa 8.00-10.15; II grupa 11.00-13.15; III grupa 14.00-16.15 (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)
 • Ćwiczenia II tura: 2,9,16 grudnia oraz 13, 27 stycznia 2012 r. (pięć spotkań po trzy godziny) w grupach:
  IV grupa 8.00-10.15; V grupa 11.00-13.15; VI grupa 14.00-16.15 (grupy do wyboru przy zapisie na zajęcia)

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.Zapisy do grup I tury ćwiczeń są przyjmowane najpóźniej do 14 października br. a do grup II tury do 21 listopada br.

Zajęcia ze statystyki Wydział Farmaceutyczny

Uprzejmie informujmy, że już 29 września br. rozpoczynają się zajęcia z przedmiotu "Statystyka w farmaceutycznych badaniach naukowych". Zajęcia będą odbywały się we czwartki w godz. 12:45 - 14:45 w sali B budynku Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Egzamin poprawkowy z "Podstaw biostatystyki"

Informujemy, że dodatkowy egzamin z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" odbędzie się w dniu 01.09.2011 o godz. 10.00 w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Podstawy biostatystyki - zaliczenie

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny informuje, że zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" odbędzie się w dniu 01.09.2011 o godz. 10.00 w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Subskrybuj zawartość