Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na sesji sprawozdawczej

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. od godz. 10.30 w Sali 23 CBI.
Obecność podczas sesji jest obowiązkowa dla wszystkich doktorantów WNOZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia. Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. Prezentacja, 5 min. Dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

Komunikat w sprawie wymogów dot. prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających w roku akademickim 2017/2018

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):

Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza punkta­cję po dodatkowym naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dokto­ranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2017/2018.

Informacja o Konkursie Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów

W imieniu Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Małgorzaty Kozłowskiej infor­mujemy, iż Fundacja ogłasza Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://fundacjarozwojuwum.pl/ogloszenie-o-konkursie(...)

Dzień Rektorski

Uprzejmie informujemy że w dniu 10.11.2017 r. Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia będzie nieczynne (Dzień Rektorski).

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 23 listopada 2017 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów: OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł.

Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku 2017/2018.

Subskrybuj zawartość