Sesja sprawozdawcza 2009 - I i II Wydział Lekarski WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów I WL odbędzie się 25,26,27 marca 2009 r.

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów II WL odbędzie się 24 i 25 lutego 2009 r.

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Farmaceutycznym

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje o obronach prac doktorskich 14 stycznia 2009 r. (środa). - szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Podstawy biostatystyki - terminy zajęć

Sekcja Nauczania BODP uprzejmie informuje, że obowiązkowe dla doktorantów I roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM zajęcia z "Podstaw biostatystyki" odbędą się w następujących terminach:

Seminarium (łącznie 5 godz. dydaktycznych):

 • 15.01.2009 r. - seminarium - sala 142 Centrum Dydaktyczne WUM (ul. Trojdena 2a) od 8.30 do 10.30
 • 16.01.2008 r. - seminarium - sala 142 Centrum Dydaktyczne WUM (ul. Trojdena 2a) od 9.30 do 11.30

Ćwiczenia (łącznie 15 godz. dydaktycznych):

 • 20,21,22 oraz 27, 28 stycznia 2009 r. - ćwiczenia "Podstawy biostatystyki" w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM (ul. Banacha 1a blok E piętro 2)

I grupa: 8.00-10.15         II grupa: 11.00-13.15        III grupa: 14.00-16.15

Zajęcia prowadzi dr Janusz Sierdziński.

Zajęcia dla I roku studiów doktoranckich: "Podstawy biostatystyki"

Uwaga doktoranci I roku studiów doktoranckich I i II WL! Został wstępnie przyjęty program I roku stacjonarnych studiów doktoranckich I i II Wydziału Lekarskiego WUM.

W związku z tym Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II WL informują o terminach zajęć z przedmiotu "Podstawy biostatystyki":

 • 15 i 16 stycznia 2009 r. - seminarium "Podstawy biostatystyki" (5 godz.)
 • 20,21,22 oraz 27, 28 stycznia 2009 r. - ćwiczenia "Podstawy biostatystyki" w pracowni komputerowej (15 godz.).
 • Pozostałe zajęcia objęte programem ramowym odbędą się w semestrze letnim. Zajęcia są OBOWIĄZKOWE.

  Szczegółowe informacje wkrótce.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje o obronach prac doktorskich 10 grudnia 2008 r. - szczegóły w załączonym zaproszeniu.

» ZAPROSZENIE

Kurs pedagogiczny od lutego 2009

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM zamieścił informacje na temat planowanego terminu rozpoczęcia kursu pedagogicznego. Szczegóły na stronie: http://www2.wum.edu.pl/pracdyd/ w zakładce "Kursy".

Przypominamy, że kurs pedagogiczny jest OBOWIĄZKOWY dla doktorantów WUM.

Inauguracja I roku studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego

Uprzejmie informujemy, że inauguracja I roku studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się 19 listopada 2008 r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie o specjalizacji

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1050) zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że wnioski o rozpoczęcie specjalizacji w sesji jesiennej 2008 należy składać do dnia 31 października 2008 r. w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego. Więcej informacji na stronie http://www.mczp.pl .

Doktoranci, którzy są zainteresowani rozpoczęciem specjalizacji w ramach studiów doktoranckich proszeni są o złożenie w Sekcji Nauczania BODP (pok. 218, budynek Rektoratu) do dnia 24.10.2008 r. :

 • Podania do odpowiedniego Kierownika Studium Doktoranckiego z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie specjalizacji (należy wskazać w jakiej dziedzinie) w ramach studiów doktoranckich.

  Na podaniu podpisuje się doktorant a opiniuje promotor i kierownik jednostki (podpis i pieczątka).

 • Wniosku o otwarcie specjalizacji (wypełniony i podpisany przez doktoranta).

Kierownik Studium Doktoranckiego przyjmuje podanie, wyraża zgodę i podpisuje się na wniosku o otwarcie specjalizacji w ramach studiów doktoranckich.

Następnie doktorant odbiera wniosek z Sekcji Nauczania BODP i składa go w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego.

Subskrybuj zawartość