Sympozjum "Medycyna wobec pytań podstawowych" - 20.03.2009 r.

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego WUM zaprasza do udziału w Sympozjum "Medycyna wobec pytań podstawowych", pod honorowym patronatem Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego Arcybiskupa Kazimierza Nycza oraz Jego Magnificencji Rektora WUM prof. dr hab. Marka Krawczyka.

Sympozjum odbędzie się 20 marca 2009 r. (piątek) w godz. 14.00-18.30 w Sali Senatu w budynku Rektoratu WUM (I piętro) ul. Żwirki i Wigury 61.

Obecność doktorantów I Wydziału Lekarskiego WUM jest OBOWIĄZKOWA.

Sesja sprawozdawczo-naukowa I WL

Sekcja Nauczania BODP informuje, że sesja sprawozdawczo-naukowa I WL zaplanowana na 25-26-27 marca 2009 r. odbędzie się od godz. 12.30 w Centrum Dydaktycznym WUM ul. Trojdena 2 (obok Rektoratu WUM):

25 marca 2009 r. - Aula A

26 marca 2009 r. - Aula B

27 marca 2009 r. - Aula A

Sesja sprawozdawcza II WL

Sekcja Nauczania BODP informuje, że sesja sprawozdawczo-naukowa II WL WUM zaplanowana na 24-25 lutego 2009 r. odbędzie się w sali Senatu WUM nr 107 (budynek Rektoratu, I piętro) od godz. 11.00.

Sesja sprawozdawczo-naukowa SD Wydziału Farmaceutycznego WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że sesja sprawozdawczo-naukowa dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego WUM odbędzie się 4 marca br. (środa) sala C w budynku WF od godz. 9.00. Czas wystąpienia doktorantów powinien wynosić: na I i II roku - 5 minut, na III i IV roku - 8 minut.

Udział w sesji jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Naukowa informacja medyczna - kwiecień 2009

Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II WL WUM informują, że przewidziane programem ramowym zajęcia nt. "Naukowej informacji medycznej" odbędą się 20,21,22 kwietnia 2009 r.

Zaliczenie tego przedmiotu jest OBOWIĄZKOWE dla doktorantów I roku należących do Studium Doktoranckiego I i II Wydziału Lekarskiego WUM.

Szczegóły wkrótce.

Program ramowy studiów doktoranckich I i II WL WUM

Kierownicy Studium Doktoranckiego I i II WL WUM informują, że weszła w życie Uchwała Senatu WUM nr 7 z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu ramowego stacjonarnych studiów doktoranckich", prowadzonych na Wydziałach Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Treść Uchwały jest dostępna w zakładce Przydatne przepisy prawne.

Wykład "Odkrywanie wiedzy z medycznych baz danych"

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Maciejewska zaprasza na wykład: ”ODKRYWANIE WIEDZY Z MEDYCZNYCH BAZ DANYCH”, który odbędzie się
4 lutego 2009 r. (środa) o godz. 12.00 w sali im. B. Olszewskiego w budynku Wydziału Farmacji przy ul. Banacha 1 (parter). Wykład poprowadzi prof. dr hab. Jan Mulawka z Zakładu Sztucznej Inteligencji Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Podstawy biostatystyki - czerwiec 2009

Sekcja Nauczania BODP uprzejmie informuje, że obowiązkowe dla doktorantów I roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM zajęcia z "Podstaw biostatystyki" odbędą się w drugim terminie:

Seminarium (łącznie 5 godz. dydaktycznych):

  • 1.06.2009 r. - seminarium
  • 2.06.2009 r. - seminarium

Ćwiczenia (łącznie 15 godz. dydaktycznych):

  • 3,4,5 oraz 8,9 czerwca 2009 r. - ćwiczenia "Podstawy biostatystyki" w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM (ul. Banacha 1a blok E piętro 2)

I grupa: 8.00-10.15   |   II grupa: 11.00-13.15   |   III grupa: 14.00-16.15

Zajęcia w czerwcu 2009 obowiązują doktorantów I roku I i II WL WUM, którzy nie zaliczyli zajęć z "Podstaw biostatystyki" w styczniu 2009 r.

Można się już zapisywać do poszczególnych grup ćwiczeniowych na czerwiec - wyłącznie e-mailem pod adresem: sabina.mazur@wum.edu.pl

Subskrybuj zawartość