Dodatkowy nabór na stacjonarne studia doktoranckie II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego ogłasza nabór na stacjonarne studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego WUM. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Doktoranci - elektorzy do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

W dniu 24 czerwca 2009 r. odbyło się zebranie wyborcze mające na celu wyłonienie elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z grupy słuchaczy studiów doktoranckich. Wybrano następujące osoby:

  1. mgr Anna Eulalia Lewitt (Studium Doktoranckie I WL / WNoZ)
  2. lek. med. Daniel Śliż (Studium Doktoranckie II WL)

Konferencja "Diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami serca"

Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM zaprasza na VI Konferencję naukowo-szkoleniową "Diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami serca" pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Prof. dr hab. med. Marka Krawczyka. Konferencja odbędzie się 30 maja 2009 r. (nr AKP/U9/2009) w godzinach 09:00 – 17:30 w Sali Senatu WUM, ul. Żwirki i Wigury 61.

Dla pracowników, studentów i doktorantów WUM wstęp 10 PLN, pod warunkiem złożenia pisemnego zgłoszenia w Dziekanacie Centrum Kształcenia Podyplomowego do 28 maja 2009 r. (po tym terminie opłata 50 PLN). Szczegóły w zaproszeniu.

Konferencja: Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii

W dniach 25-26 września 2009 r. odbędzie się I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii: Człowiek chory aspekty biopsychospołeczne" organizowana przez Katedrę Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie. Szczegóły na www.cppp.com.pl/konferencja

IV Konferencja Naukowa I WL WUM - 6 maja 2009 r.

Kierownik Studium Doktoranckiego Prodziekan I WL WUM prof. dr hab. Piotr Pruszczyk w imieniu Kolegium Dziekańskiego I WL zaprasza na IV Konferencję Naukową I Wydziału Lekarskiego WUM organizowaną wspólnie z Polską Akademią Nauk w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.

Biblioteczne bazy danych - Farmacja

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM informuje o terminie zajęć dla I roku studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z "Bibliotecznych baz danych".

Zajęcia odbędą się 20.05.2009 r. od godz. 13.30 w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej. Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Czarnecka.

Obecność na zajęciach dla doktorantów I roku WF jest OBOWIĄZKOWA.

Podstawy biostatystyki - czerwiec 2009

Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II Wydziału Lekarskiego przypominają o terminach zajęć dla I roku studiów doktoranckich wydziałów lekarskich WUM z "Podstaw biostatystyki" - terminy te dotyczą osób, które nie zaliczyły przedmiotu w styczniu br.

Naukowa informacja medyczna – 20-22 kwietnia 2009

Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II Wydziału Lekarskiego przypominają o terminach zajęć dla I roku studiów doktoranckich wydziałów lekarskich WUM z "Naukowej informacji medycznej".

seminarium 20.04.2009 r. : godz. 8.30-10.00 (sala 232 w Centrum Dydakt. WUM)

Zajęcia w sali komputerowej w budynku Rektoratu:

I grupa - 20.04.2009 r. : godz. 10.30-12.45
II grupa - 21.04.2009 r. : godz. 8.30-10.45
III grupa - 21.04.2009 r. : godz. 11.00-13.15
IV grupa - 22.04.2009 r. : godz. 8.30-10.45
V grupa - 22.04.2009 r. : godz. 11.00-13.15
VI grupa - 22.04.2009 r. : godz. 13.30-15.45

razem: 2 godz. seminarium i 3 godz. ćwiczeń

Prosimy o zapisywanie się do grup pod adresem mailowym: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl . Jednocześnie informujemy, że w grupie nr I i II nie ma już wolnych miejsc.

Subskrybuj zawartość