Ubezpieczenie zdrowotne

Przypominamy, że doktorantom przysługuje ubezpieczenie zdrowotne przez Uczelnię pod warunkiem, że ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu np. pracy lub przez pracującego współmałżonka (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców np. rodzice nie żyją). W tym celu należy zgłosić się do Sekcji Nauczania i podpisać stosowne oświadczenie i zgłoszenie do ZUS (konieczny jest nr PESEL i NIP). Oświadczenie do pobrania w zakładce "Ubezpieczenia doktorantów".

Bioetyka - Farmacja 3 rok

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM informuje, że zajęcia z przedmiotu "Bioetyka z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" dla trzeciego roku studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego odbędą się 25,26 i 27 stycznia 2010 r. od godz. 9.00 do 11.15 (25.01.2010 do 12.15). Zajęcia będą miały miejsce w sali Zakładu Historii Medycyny i Filozofii przy ul. Złotej 7.

Dodatkowy nabór na stacjonarne studia doktoranckie II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego ogłasza nabór na stacjonarne studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego WUM. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Naukowa informacja medyczna

Kierownicy studium doktoranckiego I WL i II WL WUM informują, że zajęcia obowiązkowe dla pierwszego roku z "Naukowej informacji medycznej" odbędą się w następujących terminach:

  • Seminarium - 2 godz. - 12 listopada 2009 r. - od 15.00 do 17.00 - sala 232 (Centrum dydaktyczne)
  • Grupa I - 23 listopada 2009 r. (poniedziałek) od 8.00 do 10.15
  • Grupa II - 24 listopada 2009 r. (wtorek) od 8.00 do 10.15
  • Grupa III - 24 listopada 2009 r. (wtorek) od 10.30 do 12.30
  • Grupa IV - 25 listopada 2009 r. (środa) od 15.00-17.15

Ćwiczenia odbędą się w sali informatycznej Zakładu Chemii Fizycznej - ul. Banacha 1 (kostka C, II piętro).

Informatyka dla doktorantów III roku Wydz. Farm.

Zajęcia z przedmiotu "Informatyka - farmaceutyczne i medyczne bazy danych" dla doktorantów III roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się 14.12.2009 - godz. 9:30-12:00

oraz 17.12.3009 - godz. 9:30-12:00 w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej.

Podstawy biostatystyki - I rok I i II WL

Kierownicy studiów doktoranckich informują, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" dla I roku stacjonarnych studiów doktoranckich I i II Wydziału Lekarskiego WUM odbędą się:

W semestrze zimowym - "Podstaw biostatystyki" w terminie:

  • 21 i 22 stycznia 2010 r. - seminarium - sala: 141/142 Centrum Dydaktyczne godz. od 12.15 do 14.15.
  • 25,26,27,28,29 stycznia 2010 r. - ćwiczenia w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. (trzy grupy):
    I grupa: 8.00-10.15  |  II grupa: 11.00 - 13.15  |  III grupa: 14.00-16.15

Statystyka w farmaceutycznych badaniach naukowych

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że zajęcia z przedmiotu "Statystyka w farmaceutycznych badaniach naukowych dla II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 odbywać się będą w czwartki w godzinach 12:30 - 15:00 w sali im. Derynga w gmachu Wydziału Farmaceutycznego. Początek 1.10.2009 r.

Nowy "Regulamin studiów doktoranckich"

Kierownicy wydziałowych studiów doktoranckich WUM informują, że od 1 października 2009 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów doktoranckich WUM, wprowadzony na mocy Uchwały Senatu nr 25/2009.

Subskrybuj zawartość