Immatrykulacja I Wydziału Lekarskiego

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL WUM informuje o zmianie terminu uroczystej immatrykulacji doktorantów I roku I WL WUM, która miała się odbyć 7 grudnia br.

Immatrykulacja zaplanowana jest na 7 stycznia 2010 r. godz. 12.00.

Konferencja dot. 7 PR UE - źródło finansowania badań naukowych

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomir Majewski zaprasza doktorantów WUM do udziału w konferencji: "7 Program Ramowy Unii Europejskiej - źródło finansowania badań naukowych - szansa dla młodych naukowców", organizowanej przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Celem spotkania będzie wyposażenie doktorantów i młodych naukowców w wiedzę z zakresu programów badawczych UE i możliwości ich pozyskiwania.

Termin: 2 grudnia 2009 r. godz. 11.30-14.30; sala Senatu WUM (I p. Budynek Rektoratu).

Informacje o programie: http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html

Informacje o poszczególnych konkursach będą się ukazywały na stronie: www.funduszestrukturalne.wum.edu.pl

Udział jest OBOWIĄZKOWY dla doktorantów I i II WL.
Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego - udział dla chętnych.

Program Konferencji (1,9 MB)

Wykład "SOS dla antybiotyków dla dobra pacjenta"

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM zaprasza doktorantów na wykład prof. Walerii Hryniewicz – kierownika Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków pod tytułem "SOS dla antybiotyków dla dobra pacjenta".

Wykład to element kampanii "Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach", której celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że znaczna utrata skuteczności leków przeciwbakteryjnych jest najczęściej wynikiem ich niewłaściwego i zbyt częstego stosowania.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Udział doktorantów WUM jest OBOWIĄZKOWY.

Konferencja planowana jest w godz. 12.00 do 14.00.

Konkurs na Najlepsze Prace Doktorskie i Magisterskie

FUNDACJA HASCO-LEK Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE OBEJMUJĄCE NOWE ODKRYCIA ORAZ INNOWACJE W DYSCYPLINACH FARMACEUTYCZNYCH I POKREWNYCH.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2009 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doktorskich i magisterskich, a także promocja ich autorów oraz dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym lub przemysłach pokrewnych.
Szczegóły na stronie: www.hasco-lek.com.pl/konkurs

Szczepienie przeciw grypie

Informujemy, że doktoranci, którzy chcą być zaszczepieni przeciw grypie proszeni są o kontakt osobisty lub mailowy z Panią Łucją Konieczka e-mail: lucja.konieczka@wum.edu.pl ; pokój 242, Centrum Dydaktyczne (tel. 57-20-815).

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze dla doktorantów WUM

Zarząd Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w 19 listopada o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Otolaryngologii przy ul. Banacha 1a, w bloku B (VII piętro).

Immatrykulacja II Wydziału Lekarskiego

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów I roku odbędzie się 11 grudnia 2009 r.

Immatrykulacja I Wydział Lekarski

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów I roku odbędzie się 7 grudnia 2009 r.

Subskrybuj zawartość