I Beskidzki Rajd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na I Beskidzki Rajd Doktorantów WUM, Gorce 23 - 25 kwietnia 2010 r. Szczegółowy plan rajdu w załączniku.
Kontakt: karol.forysinski@wum.edu.pl

Załącznik: I Beskidzki Rajd Doktorantów WUM - PLAKAT RAJDU

Nabór do Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Podstawy biostatystyki - I rok

Kierownicy Studiów Doktoranckich I i II Wydziału Lekarskiego przypominają o terminach zajęć dla I roku studiów doktoranckich wydziałów lekarskich WUM z "Podstaw biostatystyki" - terminy te dotyczą osób, które nie zaliczyły przedmiotu w styczniu br.

Zajęcia "Podstawy biostatystyki" - 7,8,9,10,11,14,15 czerwca 2010 r.

Seminarium:

  • 07.06.2010 r. - godz. 13.00-14.30 (sala 139 - Centrum Dydaktyczne WUM)
  • 08.06.2010 r. - godz. 9.00 do 11.30 (sala 211 - Centrum Dydaktyczne WUM)

Ćwiczenia w pracowni komputerowej (Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny):

  • I grupa - : godz. 8.00-10.15 w dniach : 9,10,11,14,15 czerwca 2010 r.
  • II grupa - : godz. 11.00-13.15 w dniach: 9,10,11,14,15 czerwca 2010 r.
  • III grupa - : godz. 14.00-16.15 w dniach 9,10,11,14,15 czerwca 2010 r.

Razem 5 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń.

Prosimy o zapisywanie się do grup pod adresem mailowym: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Biblioteczne bazy danych - I rok WF

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM informuje, że 18 maja 2010 r. (wtorek) odbędą się zajęcia z przedmiotu "Biblioteczne bazy danych" obowiązkowe dla I roku studiów doktoranckich WF. Zajęcia będą miały miejsce w pracowni informatycznej Zakładu Chemii Fizycznej WUM przy ul. Banacha 1 (kostka C, II piętro).

Nabór na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Nagroda dla absolwenta studiów doktoranckich WUM

Uprzejmie informujemy, że praca doktorska dr n. farm. Łukasza Izbickiego, absolwenta studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego WUM, poświęcona syntezie „nowych pochodnych pirydo [1,2-c] pirymidyny o spodziewanym działaniu przeciwdepresyjnym” została nagrodzona w IV edycji konkursu Fundacji Hasco Lek na najlepsze prace naukowe, które cechuje innowacyjność i możliwość zastosowania w przemyśle, zwłaszcza farmaceutycznym. Gratulujemy.

Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów I Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniach:

  • 17 marca 2010 r. ( w godz. od 11.00 do ok. godz. 13.00 )
  • 18 marca 2010 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00
  • 19 marca 2010 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.

Szwajcarskie stypendia dla doktorantów

Sekcja Nauczania informuje, że do 1 kwietnia 2010 r. można składać wnioski związane z programem wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE Scienx-NMSch. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski. Skierowany jest m. in. do uczestników studiów doktoranckich.

Więcej informacji: http://sciex.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow

oraz www.funduszestrukturalne.wum.edu.pl

Subskrybuj zawartość