Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego od roku akademickiego 2018/2019.

Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego od roku akademickiego 2018/2019.

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019

Wydział Farmaceutyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. O terminie rozmów z Komisją Rekrutacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Barbara Górnicka informuje o wysokości zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2018/2019

II Wydział Lekarski ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 17 września 2018 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2018/2019

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akade­micki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w II połowie września 2018 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową in­dy­wi­dualnie. Opis projektu badawczego prosimy przedłożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektro­nicznej przesłany na adres mailowy: oliwia.markiewicz@wum.edu.pl

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2018/2019

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia dokto­ranckie na rok akademicki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 5 września 2018 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 60 pkt.

Stypendium ministra na rok 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że do dnia 14 września  2018 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej) w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: www.nauka.gov.pl

Subskrybuj zawartość